Regulamin konkursu „Odwaga”

Regulamin Konkursu „Odwaga” na Power Day Organizowany przez AL FIANCO ROMAN KAWSZYN

Dane Organizatora:

 • Nazwa: AL FIANCO ROMAN KAWSZYN
 • Adres: Okólna 2R/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 • NIP: 8392555546
 1. Cel Konkursu:
  • Konkurs „Odwaga” ma na celu promowanie odwagi w publicznym wyrażaniu siebie podczas wydarzenia Power Day.
 2. Termin i Miejsce:
  • Konkurs odbędzie się 22.04.2024 w Teatrze Syrena, zaraz po przerwie obiadowej.
 3. Organizatorzy:
  • Konkurs przeprowadzany jest przez Romana Kawszyna i Rafała Pasenika.
 4. Zasady Konkursu:
  • Roman Kawszyn wybierze i ogłosi mikrofonem rząd i miejsce siedzenia jednego z uczestników konferencji.
  • Wybranej osobie zadaniem jest głośne wypowiedzenie słowa „obecny”, demonstrując odwagę publicznego wystąpienia przed zgromadzonymi uczestnikami konferencji liczącej 300 osób.
  • Konkurs ma charakter zadaniowy.
 5. Nagrody:
  • Każda osoba, która odpowiednio zareaguje na wywołanie i wykaże odwagę, otrzyma nagrodę wyznaczoną przez Romana Kawszyna.
  • Przewiduje się nagrodzenie łącznie 8 uczestników.
 6. Warunki Uczestnictwa:
  • Uczestnictwo w konkursie jest otwarte dla wszystkich obecnych na konferencji.
  • Udział w konkursie jest dobrowolny.
  • Decyzje organizatorów konkursu są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
 7. Ogólne Zastrzeżenia:
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia uczestników.
  • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z uczestnictwa w konkursie.